Image

Phú Quý triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, giai đoạn 2019 - 2025

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025, với mục tiêu chung: Phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật trên toàn huyện được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng, để mọi trẻ em khuyết tật được hòa nhập cộng đồng, có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. Theo đó, mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn phấn đấu thực hiện, như sau:

Danh sách văn bản

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

Công văn họp Thường vụ (thực hành)

Số 123-CV/HU 14/11/2018 Tải về
2

nghị quyết họp chi bộ tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018

Số 123-NQ/CB 14/11/2018 Tải về