Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý giao ban công tác quý IV và chấm điểm xét danh hiệu thi đua năm 2019

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2019, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV và chấm điểm bình xét thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ uốc Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Mặt trận các xã, Ban công tác Mặt trận 10 thôn.