Image

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20/6/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23/5/2021.