Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2020 theo Kết luận số 267 và 268-KL/HU, ngày 12/12/2019 của Huyện ủy (khóa X); trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 161-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 239-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tổ chức giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2020 đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

- Nghe Ban Chấp hành Huyện đoàn báo cáo tình hình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

- Cho ý kiến dự thảo lần 1 - Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Cho ý kiến phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giai đoạn A4).

- Chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở xã Long Hải và Chi bộ cơ sở Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận, đoàn thể huyện.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV. HỌP UBND HUYỆN

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội toàn huyện tháng 1 và tháng 2/2020, nhiệm vụ còn lại của quý I/2020.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác quy hoạch - bảo vệ rừng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

       Thứ tư,

     ngày 05/02

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì giao ban các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy quý IV/2019.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện định kỳ tháng 02/2020.

      Thứ năm,

     ngày 06/02

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi  làm việc với lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện về việc sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2020.

       Thứ sáu,

     ngày 07/02

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành kiểm tra Đảng tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị ở tỉnh.

       Thứ hai,

       ngày 10

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực kiểm tra công tác triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

      Thứ ba,

      ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi và đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả phát triển đối tượng tham gia  BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi là việc và sinh hoạt với cán bộ, công chức cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và đoàn thể huyện([1]).

       Thứ tư,

       ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Ngô Tấn Lực tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp cho ý kiến kế hoạch môi trường năm 2020.

      Thứ năm,

      ngày 13

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 - 16 của tỉnh.

- Buổi sáng: Đồng chí Tạ Minh Nhựt họp thẩm định chủ trương đầu tư công nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo đề xuất phương án lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí hội trường Huyện ủy([2]).

      Thứ sáu,

      ngày 14

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Thứ hai,

       ngày 17

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

- Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt họp nghe Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng báo cáo tình hình các khu dân cư.

      Thứ ba,

      ngày 18

- Buổi sáng: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; ký kết giao ước thi đua năm 2020.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Thứ tư,

       ngày 19

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân chủ trì họp giao ban khối nội chính và cải cách tư pháp tháng 02/2020.

      Thứ năm,

       ngày 20

 - Buổi sáng: Họp lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến kế hoạch tinh giản biên chế và kiện toàn lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban thuộc huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực du lịch.

      Thứ sáu,

       ngày 21

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông huyện năm 2019.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 02/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực họp Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

     Thứ hai,

      ngày 24

- Buổi sáng:

+ Từ 07 giờ 15 đến 08 giờ: Họp lãnh đạo UBND huyện.

+ Từ 08 giờ đến 11 giờ 30: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.

      Thứ ba, 

      ngày 25

- Buổi sáng: Tập thể lãnh đạo UBND huyện họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02/2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 02/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động mừng Xuân Canh Tý 2020.

      Thứ tư,

      ngày 26

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Buổi chiều:

+ từ 14 giờ đến 16 giờ: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện tháng 02/2020.

+ Từ 16 giờ: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Ngô Tấn Lực đi thăm các cơ sở y tế nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

      Thứ năm,

       ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội thảo khoa học Đảng bộ tỉnh Bình Thuận - 90 năm thành lập và phát triển.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực dự hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

      Thứ sáu,

       ngày 28

- Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 36.

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Lễ đưa hoạt động văn hóa về cơ sở.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực họp Cụm thi đua 03.

 


([1]) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền, Phòng Kinh tế - Tài chính; giao Ban Tổ chức - Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo tại cuộc họp giao ban Khối Đảng quý IV/2019.

([2]) Thành phần: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện).