Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác Dân vận quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trước mắt, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ cơ sở xã Long Hải và Chi bộ cơ sở Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp quản lý, ngăn chặn tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết trong mùa du lịch; công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

II. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 29

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Cho ý kiến về Quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giai đoạn A4) phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị (nếu có).

III. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Lần thứ nhất: Thông qua Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Lần thứ hai:

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

- Chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong huyện.

- Cho ý kiến một số nội dung của UBND huyện trình.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV. HỌP UBND HUYỆN

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

- Cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến đất đai.

- Rà soát, chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

     Thứ hai,

     ngày 02

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

     Thứ ba,

     ngày 03

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân làm việc với Tổ biên tập Tiểu ban nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện.

     Thứ tư,

     ngày 04

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện sinh hoạt Chi bộ cơ sở Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện định kỳ tháng 3/2020 và sinh hoạt chuyên đề quý I/2020.

     Thứ năm,

      ngày 05

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ huyện về công tác nhân sự Đại hội.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp BCĐ phong trào toàn dân BVANTQ, PCTP và TNXH.

       Thứ sáu,

       ngày 06

- Lãnh đạo UBND huyện làm việc với Sở Giao thông.

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi và đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến gắn với sinh hoạt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 8/3).

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi dự Hội thi “Khi phụ nữ vào bếp” do Hội Phụ nữ huyện tổ chức.

      Thứ bảy,

      ngày 07

Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh tại Đảng bộ Công ty xổ số kiến thiết, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Thứ hai,

      Ngày 09

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019.

      Thứ ba,

      ngày 10

- Buổi chiều: Họp lãnh đạo UBND huyện thông qua lần cuối quy hoạch đô thị đến năm 2030.

      Thứ tư,

      ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự kỳ họp bất thường - HĐND xã Ngũ Phụng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn lực chủ trì họp đánh giá tình hình ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

      Thứ năm,

       ngày 12

- Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi và đồng chí Ngô Tấn Lực dự kỳ họp bất thường - HĐND xã Long Hải, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

      Thứ sáu,

       ngày 13

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ nhất.

      Thứ bảy,

      ngày 14

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi và đồng chí Ngô Tấn Lực dự Gặp mặt, giao lưu với cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú của huyện năm 2020.

      Thứ hai,

      ngày 16

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp quý I/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn lực dự họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

      Thứ ba,

      ngày 17

 - Buổi sáng: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 29.

 - Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt dự Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

       Thứ tư,

      ngày 18

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt họp nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo tình hình thu hồi đất khu dân cư Tam Thanh 2.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III, năm 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực dự giao ban với Ban Trị sự các tôn giáo huyện quý I/2020.

      Thứ năm,

      ngày 19

 

 - Buổi sáng:

+ Tập thể lãnh đạo UBND huyện họp rà soát tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện quý I/2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân chủ trì họp giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 3/2020 và quý I/2020([1]).  

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự Hội nghị tổng kết công tác phòng không nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, tại tỉnh.

      Thứ sáu,

      ngày 20

 

- Cả ngày:

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi dự Đại hội điểm chi bộ cơ sở Khối Dân vận, Mặt trận và các đoán thể huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt tiếp công dân.

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

      Thứ bảy,

      ngày 21

 Đồng chí Bùi Thế Nhân dự giao ban công tác canh phòng quý I/2020.

      Thứ hai,

      ngày 23

 

- Buổi sáng: Họp lãnh đạo UBND huyện.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt làm việc với Phòng Tài nguyên - Môi trường và các ngành liên quan, UBND các xã về triển khai kế hoạch môi trường năm 2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019.

    Thứ ba, tư;

    ngày 24, 25

Đồng chí Lê Hồng Lợi dự kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh khóa X.

      Thứ ba,

      ngày 24

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp thông qua phương án sử dụng đất bóc tách 03 loại rừng giai đoạn 2020 - 2025.

      Thứ tư,

      ngày 25

 

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Tạ Minh Nhựt chủ trì họp thông qua kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2020 - 2025.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân dự giao ban 03 lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     Thứ năm,

      ngày 26

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ hai.

      Thứ sáu,

      ngày 27

- Đồng chí Lê Hồng Lợi dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Long Hải, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Buổi sáng: Đồng chí Bùi Thế Nhân họp Đảng ủy Công an huyện định kỳ tháng 3/2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 3/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

       Thứ hai,

       ngày 30

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện, xã quý I/2020.

       Thứ ba,

       ngày 31

- Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37.

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng huyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2020.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện quý I/2020.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan về đề xuất dự án việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện.

 


([1]) Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã; chuyên viên tổng hợp Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.