Tổ chức Chương trình trao tặng tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn huyện Phú Quý

Thực hiện theo tinh thần Chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sáng ngày 08/4/2020 tại Hội trường UBND các xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý đã phối hợp với Trung tâm – Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện tổ chức Chương trình trao tặng tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn huyện cho 24 người dân tham gia hành nghề bán vé số lẻ trên địa bàn huyện với số tiền 18.000.000đ, nhằm động viên tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bán vé số lẻ trên địa bàn huyện trong mùa dịch Covid – 19.

Thiết nghĩ số tiền tuy nhỏ nhưng là chính sách thiết thực, ý nghĩa, nguồn động viên, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước giúp người dân vượt qua khó khăn bước đầu ổn định cuộc sống trong mùa đại dịch.

Tại chương trình đại diện các các hộ bán vé số lẻ trên địa bàn huyện gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp và cố gắng chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng người dân cả nước chung tay phong chống Covid an toàn, hiệu quả.