Thường trực Huyện ủy Phú Quý làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 23/4/2020, Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (viết tắt là Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện). Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp; tham dự có các đồng chí trong Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Qua làm việc, sau khi nghe báo cáo của Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí trong Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện trong việc tham mưu Tiểu ban Văn kiện Đại hội các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay đã tổ chức lấy ý kiến các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị bảo đảm theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo cần tập trung thực hiện ngay một số nội dung, đó là: Tiếp tục thực hiện các bước tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn chỉnh nội dung văn kiện; tham mưu dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; xây dựng các văn bản để phục vụ đại hội (kịch bản, chương trình, quy chế làm việc, nội quy, quy chế bầu cử trong Đảng, các bài phát biểu khai mạc, bế mạc trong đại hội); tham mưu công văn phân công phát biểu tham luận trên từng lĩnh vực tại đại hội… bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định, góp phần cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.