Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020 theo Kết luận số 326-KL/HU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Lãnh đạo nâng cao hiệu quả khai thác vụ cá Nam, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp quản lý, ngăn chặn ngư dân đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện, khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; công tác phòng chống cháy, nổ, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

II. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 32, 33

Về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Lần 1: Cho ý kiến nhân sự Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Lần 2: Về Công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Lần 3:

- Về Công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Nghe UBND huyện báo cáo kế hoạch bốc tách 3 loại rừng và kế hoạch bảo vệ rừng.

- Công tác phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV. HỌP UBND HUYỆN

1. Chỉ đạo chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh; quản lý trật tự xây dựng; quản lý tài nguyên, môi trường…

2. Cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

3. Rà soát, chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới.

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

       Thứ hai,

       ngày 04

- Cả ngày: Đồng chí Tạ Minh Nhựt tiếp công dân.

- Buổi chiều: Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

       Thứ ba,

      ngày 05

Giải quyết công việc tại cơ quan.

      Thứ tư,

      ngày 06

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân và đồng chí Lê Hồng Lợi dự Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại tỉnh.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực đi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo huyện nhân dịp Lễ Phật đản năm 2020 (Phật lịch 2564).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện sinh hoạt Chi bộ cơ sở Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện định kỳ tháng 5/2020.

      Thứ năm,

       ngày 07

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân dự đối thoại với công dân của huyện Phú Quý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri.

       Thứ sáu,

        ngày 08

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2020 quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị  về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì làm việc với Phòng Văn xã và các ngành có liên quan nghe báo cáo tình hình học sinh ra lớp và kế hoạch triển khai nhiệm vụ còn lại năm học 2019 - 2020.

- Buổi chiều: Họp UBND huyện về công tác thanh tra.

   Thứ sáu, bảy;

     ngày 08, 09

Đồng chí Lê Hồng Lợi dự kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh khóa X.

       Thứ hai,

       ngày 11

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Bí thư Huyện ủy tiếp công dân.

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức - Nội vụ huyện về nhân sự Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Buổi chiều:

+ Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

        Thứ ba,

       ngày 12

- Buổi sáng:

+ Từ 08 giờ đến 09 giờ 30: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp bàn biện pháp, nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống ma túy.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         Thứ tư,

        ngày 13

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Buổi sáng: Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Tạ Minh Nhựt làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường và một số ngành liên quan bàn việc thu hồi đất các công trình.

  Thứ năm, sáu;

     ngày 14, 15

Ban Thường vụ Huyện ủy dự làm việc với Đoàn Kiểm tra số 4 của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quý và với Tổ công tác của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan của tỉnh khảo sát tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

      Thứ năm,

       ngày 14

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp đánh giá, triển khai việc ứng dụng các phần mềm của cán cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (quản lý văn bản và điều hành; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kế toán); triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin.

       Thứ sáu,

        ngày 15

- Buổi sáng: Đồng chí Ngô Tấn Lực gặp mặt Ban trị sự giáo hội phật giáo huyện.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Thường trực các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ).

       Thứ hai,

       ngày 18

- Cả ngày: Đồng chí Bùi Thế Nhân - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân.

- Buổi sáng:

+ Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự Lễ kỷ niệm (trực tuyến) 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức.

+ Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngay sau khi dự Lễ kết thúc).

 - Buổi chiều:

+ Họp Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện.

 + Hội nghị Huyện ủy lần thứ 32.

      Thứ ba, tư;

     ngày 19, 20

Đồng chí Lê Hồng Lợi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh.

        Thứ ba,

        ngày 19

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và sơ kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân chủ trì họp giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 5/2020([1]).

       Thứ tư,

      ngày 20

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Tạ Minh Nhựt làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Tài chính nghe báo cáo công tác cho thuê đất công.

+ Đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 40.

       Thứ năm,

       ngày 21

- Cả ngày: Lãnh đạo UBND huyện dự họp trực tuyến UBND tỉnh.

       Thứ sáu,

       ngày 22

Cả ngày: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện dự Đại hội Chi bộ cơ sở Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Thứ hai,

       ngày 25

- Buổi sáng:

+ Từ 08 giờ đến 09 giờ: Họp Thường trực Huyện ủy.

+ Từ 09 giờ: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 3.

- Buổi chiều: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 33.

     Thứ ba, tư;

     ngày 26, 27

Lãnh đạo UBND huyện dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện (khóa XI).

       Thứ ba,

       ngày 26

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

       Thứ tư,

      ngày 27

 - Đồng chí Bùi Thế Nhân dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 41.

- Buổi chiều: Đồng chí Ngô Tấn Lực chủ trì họp BCĐ vệ sinh An toàn thực phẩm huyện.

       Thứ năm,

        ngày 28

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bùi Thế Nhân họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 5/2020.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 5/2020.

       Thứ sáu,

       ngày 29

- Buổi sáng:

+ Lãnh đạo UBND huyện họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi và đồng chí Ngô Tấn Lực dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự xâm nhật của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các thường trực huyện tháng 5/2020.

 


([1]) Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã; chuyên viên tổng hợp Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện.