Tăng cường ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt của địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo ngăn chặn việc khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài; Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang được huyện Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và toàn diện.

Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài. Toàn huyện đã tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền 03 chủ trương trên cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là ngư dân được 171 buổi với gần 19.000 lượt người tham dự.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước, tuyên truyền các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản của Việt Nam, quốc tế và các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm với 9 chuyên mục “Tìm hiểu văn bản pháp luật” phát trên sóng tryền hình; biên tập, đăng tải hơn 85 tin bài, phóng sự phản ánh các hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, địa phương về triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong huyện khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Thường xuyên tổ chức phát động cuộc vận động “Toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm”, gắn với nội dung “Toàn dân tự nguyện, tự giác giao nộp chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản”. Kêu gọi mọi người dân nêu cao tinh thần tự giác và ý thức, trách nhiệm trong công tác tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài ra, thông báo đường dây nóng để ngư dân phản ánh kịp thời về các trường hợp khai thác hải sản bằng chất nổ, khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài, đồng thời hỗ trợ ngư dân trong việc khắc phục các sự cố về tàu cá trên biển cũng như phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tổ chức ký cam kết “khai thác hải sản không vi phạm lãnh hải nước ngoài” có 100 chủ thuyền và thuyền trưởng đã ký kết, với sự chứng kiến của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hiện nay, toàn huyện đã tổ chức cho 514/515 phương tiện (thuyền trưởng và chủ phương tiện) ký cam kết khai thác hải sản không vi phạm lãnh hải nước ngoài, còn 01 phương tiện ở xã Long Hải chưa ký cam kết (do từ khi triển khai thực hiện đến nay, chủ phương tiện và thuyền này không có mặt tại địa phương), đạt 99,81% tổng số thuyền phải ký cam kết.

Các ngành chức năng đã tích cực trong công tác nắm tình hình, điều tra các trường hợp tổ chức đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý đã chủ động cung cấp cho thuyền trưởng của các tàu cá, nhất là tàu cá khai thác trên vùng biển xa về tầng số liên lạc VHF của đơn vị và đề nghị thuyền cung cấp tầng số liên lạc máy Icom 718 của tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển để liên lạc hai chiều khi cần thiết hoặc có các tình huống khẩn cấp trước khi làm thủ tục xuất bến cho tàu cá (mở máy 24/24 giờ); hỗ trợ tích cực cho các tàu cá di chuyển tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, góp phần không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của ngư dân trong các tình huống thiên tai.

Việc vận động ngư dân chuyển đổi ngành nghề được quan tâm thường xuyên. Chú trọng khuyến khích, vận động ngư dân chuyển đổi ngành nghề, nhất là ngư dân có thuyền công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, đánh bắt hải sản bằng chất nổ, hành nghề lặn chuyển sang ngành nghề phù hợp, đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, đầu tư trang thiết bị hiện đại để đánh bắt xa bờ, gắn với nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tích cực trong việc đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cho phép việc chuyển đổi ngành nghề đối với tàu cá được đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, toàn huyện có 27 tàu cá chuyển đổi ngành nghề; trong đó: 03 tàu chuyển từ dịch vụ sang nghề câu, 18 tàu chuyền từ dịch vụ sang dịch vụ kết hợp với mành lùi, 06 tàu cá chuyển từ nghề câu sang mành chụp.

Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa các chủ thuyền và thuyền trưởng vi phạm vùng biển nước ngoài ra khỏi danh sách đăng ký tàu cá hoạt động thường xuyên trên vùng biển xa và không cho đăng ký mới theo chính sách của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh không được hưởng chính sách theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm 05 thuyền không thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự chuyển biến tiến bộ, rõ nét về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là thuyền trưởng, chủ phương tiện tham gia khai thác hải sản ở vùng biển xa; các đối tượng ngư dân đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiêm cấm các hành vi vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản và ngăn chặn các trường hợp khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài. Từ đó, góp phần giảm các trường hợp vi phạm; năm 2017, số tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài giảm hơn so với năm 2016 (03/04 tàu); đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Phú Quý chưa phát hiện trường hợp nào vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ để khai thác hải sản và xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài. Đến nay, đã tổ chức kiểm điểm trước cộng đồng dân cư đối với 41/41 thuyền viên địa phương bị nước ngoài bắt giữ và thả về; đồng thời, cho ký cam kết không tái phạm, qua đó tiếp tục tuyên truyền cho những ngư dân trên địa bàn huyện biết và chấp hành. Qua kiểm điểm, tất cả các ngư dân đều nhận thức sâu sắc về những tổn thất rất lớn khi khai thác hải sản vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài:

Một là: Toàn hệ thống chính trị phải nhất quán nhận thức “Nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản và ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tàu cá và ngư dân địa phương khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài” theo Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 06-NQ/HU và Kế hoạch số 148-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy là nhiệm vụ rất cấp bách, trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nếu để xảy ra vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và kiểm điểm trách nhiệm liên đới theo Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 148-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là các thuyền trưởng, chủ phương tiện nghề cá và lao động biển trên địa bàn huyện để nâng cao nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Nghiêm cấm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản và ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tàu cá và ngư dân địa phương khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài”; để từ đó, tự giác thực hiện.

Ba là: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, gắn với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách khuyến khích ngư dân bám biển, khai thác hải sản xa bờ trên các ngư trường truyền thống, bảo vệ ngư trường xung quanh đảo và tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, gắn với nội dung “Toàn dân tự nguyện, tự giác giao nộp chất nổ, chất độc hại và tích cực đấu tranh tố giác tội phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản”; khuyến khích và khơi dậy tính cộng đồng trách nhiệm của mọi người dân tham gia thực hiện cuộc vận động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm là: Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền các xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kể cả trên các phương tiện nghề cá, các khu dân cư, hộ gia đình có liên quan đến hành vi vi phạm; kịp thời nắm bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; có giải pháp tiếp tục phát huy đúng mức vai trò lực lượng cốt cán chính trị của đoàn thể mình ở cơ sở trong việc nắm thông tin và tích cực đấu tranh tố giác tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản và việc tổ chức đưa tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài; xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn, không để tái phạm.

Sáu là: Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, gắn với tổ chức truy quét tội phạm và nâng cao hiệu quả các hoạt động nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, xác minh, điều tra, truy tố và xét xử đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng chất nổ, chất độc hại để khai thác hải sản và các hoạt động móc nối, môi giới đưa tàu thuyền và ngư dân địa phương đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.