Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014

Hòa chúng với không khí trong toàn tỉnh, đồng loạt làm lễ ra quân huấn luyện đầu năm. Sáng ngày 1/3, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý cũng lân trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014, đồng thời phát động phong trào thi đua 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ.

 Năm 2014, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm, kết hợp với nội dung thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”. Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển trong mọi tình huống; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng và nhiệm vụ huấn luyện trong sẵn sàng chiến đấu, lập thành tích cao trong những ngày đầu, tháng đầu của mùa ra quân huấn luyện.

 

Tại lễ ra quân, cũng đã phát động để các lực lượng trong đơn vị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ điện biên – tiến lên giành 3 nhất” thời gian từ ngày 7/3 đến ngày 7/5/2014 những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trên cơ sở gắn với trách nhiệm từng bộ phận của đơn vị để thực hiện tốt công tác huấn luyện năm 2014 đạt chất lượng và hiệu quả cao.