HUYỆN ỦY PHÚ QUÝ

Địa chỉ: Số 235, đường Hùng Vương, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại số: 02523769357          

Số Fax: 02523767397