Image

Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Phú Quý tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Quý khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

  • Đăng Tùng
  • /
  • 15.10.2021 - 8:15

Ngày 8/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Phú Quý tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Quý khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, về dự đại hội có đ/c Lê Quang Vinh bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đ/c Lê Hồng Lợi phó bí thư Thường trực huyện ủy chủ tịch HĐND huyện, đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện và các đ/c lãnh đạo đại diện các ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã và Đảng ủy Công an huyện, đại diện Công ty Bảo Việt nhận thọ Bình Thuận và 144 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5000 hội viên phụ nữ trên toàn huyện.